Вплив малих доз радiацii

Вступ…………………………………1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень………………….3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв……6 1.3 Характеристика Т- i В-лiмфоцитiв……..9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет………………..13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини…………………….17 2Вплив малих доз радiацii